Close Správa stránky

Splátkový predaj

NÁKUP NA SPLÁTKY

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU HOME CREDIT

Spotrebiteľský úver môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, občan SR so stálym zdrojom príjmov s najmenej jedným platným telefonickým kontaktom. Do výšky úveru 1 000 € predkladá klient dva doklady totožnosti:

 • občiansky preukaz a
 • druhý doklad totožnosti, t. j. vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný pas, preukaz zdravotnej poisťovne, platobná karta alebo vernostná karta Home Credit.

V individuálnych prípadoch môže spoločnosť Home Credit požadovať aj ďalšie doklady preukazujúce pravidelný príjem alebo trvalé bydlisko, napr. potvrdenie o výške príjmov alebo výpis z bankového účtu.

VÝHODY SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU HOME CREDIT

 • Nákup na splátky Home Credit je možný aj bez hotovosti.
 • Variabilná splatnosť úveru od 6 do 48 mesiacov.
 • Možnosť voľby termínu úhrad mesačných splátok.
 • Po celú dobu splácania garantujeme rovnakú výšku splátok.
 • Možnosť súčasného nákupu viac tovaru na jednu úverovú zmluvu.
 • Posúdenie návrhu úverovej zmluvy prebehne na počkanie.
 • Klient sa schválením úverovej zmluvy a doručením tovaru stáva jeho majiteľom a má k nemu všetky dispozičné práva.

POISTENIE ÚVEROVÝCH SPLÁTOK

Zaistite seba a svoju rodinu pre prípad, že nastane nepriaznivá životná situácia akou je napr. strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, plná invalidita či úmrtie následkom úrazu. Za takýchto okolností Vám bude poisťovňa platiť mesačné splátky úveru.
Podľa Vaších potrieb si môžete zvoliť jeden z nasledovných balíčkov poistenia:

 • Balíček poistenia PLUS zahŕňa poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.
 • Balíček poistenia PREMIUM zahŕňa poistenie proti strate zdroja príjmu, poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.